Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z XTO Capital Ltd

Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym umowę inwestycyjną zawartą w dniu 29 marca 2012 roku z XTO Capital Ltd. o której informował raportem bieżącym z dnia 31 marca 2012 roku nr 13/2012.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż rozwiązanie niniejszej umowy nie wypłynie negatywnie na obecną działalność Emitenta oraz na realizację planów rozwojowych zawartych w dokumencie informacyjnym z dnia 26 stycznia 2012 roku, w zakresie wprowadzenia nowej usługi - hurtowego obrotu towarami B2B oraz utworzenia relacji handlowych pozwalających na zbudowanie usług grupy zakupowej. 

Rozwiązanie przedmiotowej umowy związane było z brakiem uzyskania porozumienia dotyczącego ostatecznych warunków umowy. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu