Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Emitenta, niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 8 lipca 2013 roku z NOT Informatyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("NOT") umowy w przedmiocie świadczenia usług przez NOT w zakresie tworzenia treści serwisu internetowego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Na podstawie niniejszej Umowy NOT zobowiązał się do dostarczania Emitentowi artykułów w następujących kategoriach tematycznych: budownictwo, elektronika, gotowanie/ kulinaria, motoryzacja, biuro, uroda, zrób to sam, jak to działa, dom i ogród, finanse, zdrowie, prawo.

W ramach przedmiotowej Umowy, NOT zobowiązuje się dostarczy Emitentowi jednorazowo sześćdziesiąt artykułów ww. kategoriach tematycznych do dnia 22 lipca 2013 roku, a następnie NOT zobowiązuje się dostarczać cyklicznie w zależności od zapotrzebowania Emitenta artykuły w ww. kategoriach tematycznych. 

Emitent wskazuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu, z uwagi na treść postanowień Umowy nie jest w stanie określić łącznej wartości Umowy. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż z tytułu jednorazowego dostarczenia sześćdziesięciu artykułów Emitent zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz NOT w kwocie netto 6.600 zł, natomiast wartość miesięcznego wynagrodzenia NOT z tytułu przekazania pojedynczych artykułów będzie zależna od ilości zgłoszonych w danym miesiącu przez Emitenta zamówień na artykuły. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż niniejsza Umowa stanowi istotny element strategii rozwoju o którym informował m.in w dokumencie informacyjnym. 

Emitent planuje intensywnie rozwijać należący do niego serwis www.fachowcy.pl poprzez regularne zamieszczanie w nim, oprócz informacji o rekomendowanych fachowcach i świadczonych przez nich usługach, także wiarygodnych treści o charakterze edukacyjnym. Celem Emitenta jest szerzenie i promowanie fachowej i wiarygodnej wiedzy z różnych branż i obszarów, do której użytkownicy serwisu będą mieli nieograniczony, bezpłatny dostęp. Według Emitenta w polskim Internecie brak aktualnie artykułów branżowych (w tym z branż technicznych) mających wysokie walory merytoryczne, w związku z czym celem Emitenta jest zmiana tego trendu. Współpraca z NOT, który jest właścicielem ,,Przeglądu Technicznego. Gazety Inżynierskiej" - jednego z najstarszych w Europie czasopism publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej, umożliwi zdaniem Emitenta publikowanie w należącym do niego serwisie artykułów o najwyższym poziomie merytorycznym, dzięki czemu liczba użytkowników serwisu ma szansę wzrosnąć, co z kolei przełoży się na wzmocnienie pozycji Emitenta.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu