Liczba klientów – dane o działalności handlowej

 

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 maja 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.325. W kwietniu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 73. Dla porównania przed rokiem (na dzień 1 maja 2015 r.) liczba klientów wynosiła 323, a w kwietniu 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 71. Całkowita liczba klientów netto (uwzględniając rezygnacje) wzrosła w tym okresie o 310,2%, a sprzedaż miesięczna o 2,8%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w kwietniu 2016 r. wyniosła 215.517,48 PLN netto.

Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Podstawa prawna:

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect