Korekta raportu 27/2015

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że omyłkowo doszło do opublikowania raportem bieżącym numer 27/2015 raportu okresowego jednostkowego za II kwartał 2015 r. 
W związku z powyższym Emitent opublikował raport okresowy numer 28/2015, zawierający raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2015 r. 

W wyniku powyższego, niniejsza korekta raportu numer 27/2015 stała się niezbędna.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu