Zmiany w składzie Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A.


 

Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku do Rady Nadzorczej Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Bartosza Polińskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 

Od dnia 30 grudnia 2011 roku Zarząd Emitenta będzie składał się z jednego Członka Zarządu, Pana Piotra Góralczyka. 

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obroty na Rynku NewConnect'"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu