Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii B

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje o złożeniu wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii B. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na 15 lutego 2012 roku.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu