Zmiana adresu Emitenta

Zarząd Emitenta ProxyAd S.A. informuje, że zmianie uległ adres Spółki. 
Aktualny adres ProxyAd S.A. jest następujący:

ul. Zawrat 29
02-702 Warszawa
Tel. (22) 843 11 66

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu