Korekta kwartalnego raportu 20/2014

W dniu 14 listopada 2014 roku Emitent opublikował raport okresowy za 3 kwartał 2014 roku.
W pierwotnej wersji raportu zostały przedstawione dane jednostkowe. 

W związku z powyższym Emitent przekazuje przekazuje obecnie skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie za 3 kwartał 2014 roku.  
 

Załączniki:

FAV-raport za III kw 2014_2015-02-12_v03.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu