Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07 lutego 2017 roku, w obecności notariusza - Roberta Wróblewskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie razem z treścią załączników do uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz że nie został zgłoszony sprzeciwy do żadnej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podjęło m. in. uchwały o zmianie statutu Spółki, a także przyjęło tekst jednolity statutu Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenie dotyczące zmian w statucie Spółki wejdą w życie z dniem wpisania do rejestru. Emitent przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego tekst jednolity statutu Spółki po wpisaniu zmian do rejestru.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

26358157_FAV_NWZA_tresc_uchwal_2017_02_07.compressed-0.pdf