Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. wraz z wykazem zmian do korekty jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

FAV-raport_za_III_kw_2014_korekta_2016_05_16v02PDF-0

FAV_zestawienie_zmian_do_korekty_raportu_kwartalnego_III_Q2014_2016_05_16_v02-1-1