Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lipca 2012 roku.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje zwołane na dzień 19 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. 


Przyczyną odwołana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lipca 2012 roku jest brak zarejestrowania akcjonariuszy Emitenta do udziału w Walnym Zgromadzeniu.


Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu