Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał za 2013 rok Emitenta

W dniu 14 sierpnia 2013 roku Emitent opublikował raport kwartalny za II kwartał 2013 roku. Jednakże Emitent z uwagi na fakt iż komentarz do wyników finansowych zawarty w punkcie 3 raportu kwartalnego nie zawierał wszystkich istotnych informacji obrazujących sytuację finansową Emitenta, Zarząd Emitenta postanowił uzupełnić komentarz do wyników finansowych za II kwartał 2013 roku. 
W związku z powyższym Emitent przekazuje, uzupełniony raport kwartalny za II kwartał 2013 roku 

Załącznik:
- raport kwartalny za II kwartał 2013 roku 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_II Q 2013_korekta.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu