Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. wraz z wykazem zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

FAV-raport-za-IVkw-2014_korekta_draft_2016_05_16v011-0

FAV-raport-za-IVkw-2014_wykaz_zmian_draft_2016_05_16v01-1