Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. wraz z wykazem zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

FAV_Raport_I_kw_2015_korekta_draft_2016_05_16v01-0

FAV_Raport_I_kw_zestawienie_zmian_draft_2016_05_16v01-1