Zawarcie istotnych umów

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła dwie umowy pożyczki z Akcjonariuszami Spółki, tj. z Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital sp. z o.o., na podstawie których środki finansowe pozyskane przez Akcjonariuszy w wyniku przeprowadzenia procesu budowania przyspieszonej książki popytu zostaną wprowadzone do Spółki.