Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączonym pliku raport
okresowy za II kwartał 2012 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO -
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_2_kwartal_2012-08-14.pdf

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu