Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A za II kwartał 2015 r., korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za II kwartał 2015 r., a także wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

FAV_Raport_II-kw-2015_korekta_draft_2016_05_16v01-0

FAV_Raport_II-kw-2015_wykaz_zmian_2016_05_16-2

FAV_Raport_skonsolidowany_II-kw-2015_korekta_draft_2016_05_16v01-1