Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta. Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez Dorotę Surmacką - osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta.

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR