Podpisanie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 17 sierpnia 2012 roku umowy z EBC Solicitors S.A. obejmującej świadczenie usług autoryzowanego doradcy. Zawarta Umowa obejmuje świadczenie usług prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii C Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) a w szczególności do:

1/ sporządzenia projektu uproszczonego dokumentu informacyjnego;
2/ sporządzenia i złożenia wniosku ws. dematerializacji akcji;
3/ sporządzenia i złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect;
4/ sporządzenia i złożenia wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji
na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu