Korekta raportu 35/2013

Zarząd Emitenta w związku z opublikowaniem w dniu 22 sierpnia 2013 roku raportu w sprawie nabycia udziałów w spółce Pora sp. z o.o doszło do pomyłki pisarskiej w zakresie wskazania ilości nabytych udziałów tj. w raporcie wskazano iż Emitent nabył 100 udziałów spółki Pora sp. z o.o. a prawidłowa liczba to 1000 udziałów spółki Pora sp. z o.o..
Pozostałe dane ujawnione w raporcie nr 35/2013 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu