Fachowcy.pl Ventures S.A. - skonsolidowany raport za II kwartał 2015

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

FAV_Raport_skonsolidowany_II-kw-2015.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu