Korekta raportu bieżącego nr 36/2016

 

Zarząd Emitenta informuje, że w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 27 maja 2016 r. doszło do omyłkowego wskazania daty, w której Zarząd Emitent dookreślił wysokość kapitału zakładowego Emitenta. Zgodnie z raportem bieżącym nr 36/2016 do złożenia przez Zarząd Emitenta oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Emitenta doszło w dniu 24 maja 2016 r., podczas gdy faktycznie Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Emitenta w dniu 25 maja 2016 r.

W związku z powzięciem przez Zarząd Emitenta informacji o powyższej omyłce, publikacja niniejszego raportu korygującego raport bieżący nr 36/2016 z dnia 27 maja 2016 r. stała się konieczna.