Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2011

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w ramach uzupełnienia raportu nr 3/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku niniejszym wyjaśnia, iż powodem rezygnacji Pana Bartosza Polińskiego z funkcji Prezesa Zarządu są przyczyny osobiste. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Pan Bartosz Polinski zakończył proces przygotowywania Emitenta do debiutu na rynku New Connect jak również zakończył proces wdrażania nowych produktów oferowanych w ramach działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Obowiązki Pana Bartosza Polińskiego zostały przejęte przez drugiego Członka Zarządu. Po pojawieniu się w składzie akcjonariatu spółki ProxyAd S.A. jako strategicznego inwestora przewidywane jest również powołanie w skład Zarządu Emitenta osoby która będzie liderem w budowaniu synergii w Spółce.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obroty na Rynku NewConnect'"


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu