Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2014 roku, na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp.p. przy ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

 

Załączniki:

FAV_Ogłoszenie o NWZ - 2014-05-21.pdf 
FAV_Projekty uchwał na NWZ - 2014-05-21.pdf 
FAV_Fomularz pełnomocnictwa.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu