Korekta raportu 3/2015

W dniu dzisiejszym, tj. 12.03.2015 roku został opublikowany okresowy jednostkowy i skonsolidowany raport za 3 kwartał 2014 roku.

W pierwotna wersja dokumentu zawierała błędne dane. W związku z powyższym Zarząd niniejszym publikuje korektę raportu zawierającą poprawne informacje.
 

Załączniki:

FAV-raport za III kw 2014_2015-02-12_v04.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu