Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że dnia 07 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Grzegorza Bielowickiego w dniu 29 grudnia 2016 roku rezygnacji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Rafała Wojciechowskiego.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Fachowcy.plVentures S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".