Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2015 r.


 

 

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2015 rok.

Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 3 czerwca 2016 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku, skorygowanym raportem nr 9/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku, dnia 31 maja 2016 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".