Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje zgodnie z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" że raport okresowy Spółki za II kwartał 2012 r. opublikowane w dniu 14 sierpnia 2012 roku w systemie EBI raportem nr 35/2012 nie spełniał wymagań dla tego typu raportów określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Emitenta niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności opublikowanych raportów z zasadami zawartymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" przystąpił do sporządzenia raportu, zawierających wymagane informacje, które następnie zostały niezwłocznie opublikowane w systemie EBI w dniu 30 sierpnia 2012 r. raportem nr 40/2012.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu