Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o wpłynięciu w dniu 17 września 2015 roku rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Artura Surmackiego. Powodem rezygnacji jest możliwość wystąpienia konfliktu interesów w ramach podjętych przez Pana Artura Surmackiego nowych obowiązków zawodowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu