Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

 

Zarząd Emitenta informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych poprzez brak terminowej publikacji raportu bieżącego w sprawie zmiany harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2015 r. (raport bieżący nr 40/2016 z dnia 30 maja 2016 r.).

Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".