Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2012 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 24 września 2012 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Załączniki:

Fachowxy_protokol ZWZ_2012-09-24.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu