Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 24 września 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. Odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
- Panią Annę Bodziony,
- Pana Kamila Kliniewskiego,
- Panią Annę Baranowską

2. Powołało do składu rady Nadzorczej:
- Pana Artura Surmackiego,
- Pana Daniela Brodowskiego,
- Pana Krzysztofa Stępnia,


Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu