Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport roczny za 2014 rok (skonsolidowany)

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny za 2014 rok (skonsolidowany).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

FAV_Raport-roczny-skonsolidowany_2014_2015-10-02.pdf 
FAV_Zalacznik1_Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane_2014_2015-10-02 (1).pdf 
FAV_Zalacznik2_Sprawozdanie-Zarządu-z-dzialalnosci-grupy_2014_2015-10-01.pdf 
FAV_Zalacznik3_Opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-skonsolidowane_2014_2015-10-02.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu