Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, że otrzymał od Członka Rady Nadzorczej, Pana Dawida Sukacza, oświadczenie o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 10 października 2015 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu