Liczba klientów – dane o działalności handlowej

 

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 czerwca 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.373. W maju 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 63. Dla porównania przed rokiem (na dzień 1 czerwca 2015 r.) liczba klientów wynosiła 376, a w maju 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 64. Całkowita liczba klientów netto (uwzględniając rezygnacje) wzrosła w tym okresie o 265%, a sprzedaż miesięczna utrzymała się na zbliżonym poziomie. Sprzedaż została zrealizowana przy mniejszej liczbie dni roboczych w maju 2016, która wynosiła 18 wobec 20 dni w ubiegłym oraz wystąpiły dwa tzw. długie weekendy (w dniach 30.04.2016 r. - 3.05.2016 r. oraz 26.05.2016 r. – 29.05.2016 r.) w porównaniu do jednego w 2015 r. (1.05-3.05 2015 r.).

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w maju 2016 r. wyniosła 194.350,80 PLN netto, podczas gdy całkowita wartość umów z klientami zawartych w maju 2015 r. wynosiła 180.022,72 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Jednocześnie Emitent informuje, że od początku 2016 r. nie zwiększał zatrudnienia w Departamencie Sprzedaży, w celu zniwelowania dysproporcji w zakresie szybkości sprzedaży i produkcji pakietów usług ofertowanych przez Emitenta. Brak zwiększenia zatrudnienia przełożył się na utrzymanie stabilnego poziomu sprzedaży od początku 2016 roku.

W ocenie Zarządu Spółki dysproporcja w zakresie szybkości sprzedaży i produkcji pakietów usług Emitenta zostanie ostatecznie usunięta w okresie czerwiec - lipiec 2016 r. Aktualne możliwości produkcyjne Emitenta kształtują się na poziomie 150-200 pakietów usług miesięcznie i systematycznie wzrastają, na skutek zasilania kadry pracowniczej Departamentu Produkcji oraz udoskonalania procesu produkcji (w szczególności udoskonalania systemów informatycznych Emitenta). Do końca 2016 roku Emitent zamierza osiągnąć miesięczną wydajność produkcyjną na poziomie 250-300 pakietów usług.

Jednocześnie, wraz ze wzrostem zdolności produkcyjnej, Emitent zamierza proporcjonalnie zwiększać zatrudnienie w Departamencie Sprzedaży w celu pozyskiwania większej ilości nowych klientów.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"