Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_3_kwartł 2012_final_v02.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu