Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie braku terminowej publikacji raportu bieżącego dotyczącego podpisania przez Emitenta znaczącej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") w sprawie dofinansowania przez PARP projektu "Wdrożenie systemu IT klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w ramach platformy sprzedażowo reklamowej" w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.


Podstawa prawna: 
Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu