Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 grudnia 2015 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp.p. przy ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa. 

W załączeniu Zarząd Emitenta przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz §6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

FAV_informacja_o_liczbie_akcji_NWZA_2015_11_10v01md.pdf 
FAV_ołoszenie_NWZA_2015_11_10v01md.pdf 
FAV_pełnomocnictwo_formularz_do_głosowania_NWZA_2015_11_10v01md.pdf 
FAV_projekty_uchwał_NWZA_2015_11_10v01md.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu