Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za III kwartał 2015

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

FAV_Raport_skonsolidowany_III-kw-2015_2015-11-13_v08.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu