Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r. wraz z wykazem zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

FAV-raport-za-III_Q_2015_wykaz_zmian-1.pdf

FAV_Raport_skonsolidowany_III-kw-2015_korekta-0.pdf