Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. wraz z wykazem zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

 

24562482_FAV-raport-za-IV_Q_2015_wykaz_zmian-1.pdf 

24562482_FAV_Raport_skonsolidowany_IV-kw-2015_korekta-0.pdf