Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

Raport kwartalny_4Q_2011.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu