Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 30 kwietnia 2013 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, iż w związku z wpłynięciem żądania zwołania walnego zgromadzenia Emitenta zgłoszonego przez akcjonariusza Emitenta, oraz w związku z porozumieniem Zarządu z akcjonariuszem odnośnie treści uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd Emitenta postanawia zwołać na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. 


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

FAV_NWZ_2013-04-30.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu