Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 1Q 2014

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2014 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

Fachowcy Ventures.pl S.A. - raport kwartalny - I Q 2014_final.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu