Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

 

Zarząd Emitenta informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych poprzez zmianę terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2015. Przekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2015 nastąpi dnia 14 lipca 2016 r., tj. po terminie określonym w §6 ust. 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".