Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2015

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2015.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

FAV_Sprawozdanie_zarzadu_2015-2.pdf

FAV_opinia_z_badania_sprawozdania_finansowego_2015-3.pdf

FAV_raport_roczny_jednostkowy_2015-0.pdf

FAV_raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_2015-4.pdf

FAV_sprawozdanie_finansowe_2015-1.pdf