FACHOWCY.PL VENTURES SA (54/2016) raport roczny za 2015 rok (skonsolidowany)

 

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 rok (skonsolidowany).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

FAV_raport_roczny_skonsolidowany_2015-0.pdf

FAV_skonsolidowane_sprawozdanie_GK_2015-1.pdf

FAV_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_2015-2.pdf

FAV_opinia_bieglego_rewidenta_2105-3.pdf