Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp.p. przy ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Emitenta przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz §6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

FAV_ogloszenie_ZWZA_2016_08_02v02md-0.pdf

FAV_projekty_uchwal_2016_07_28v01md-1.pdf

FAV_pelnomocnictwo_formularz_do_glosowania_ZWZA_2016_08_02v01md-2.pdf