Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Surmackiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 


Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dokonał w dniu dzisiejszym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta m.in w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu