Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp.p. przy ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

PROJEKT UCHWAŁ.pdf 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FACHOWCY.pdf 
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu